Struktur

Direktor

tel:(012) 498 83 82

Direktor müavini

Məmmədova Gülyana Xasan qızı

tel:(012) 493 79 12

Elmi katib

Qazızadə Nigar İlham qızı

tel:(012) 493 79 12

Fond şöbəsi

Baş mühafiz-Axundova Aida Xalıq qızı

tel:(012) 498 83 51

Elmi ekspozisiya şöbəsi

Şöbə müdiri-Məmmədova Şərafət İsmayıl qızı

tel:(012) 493 30 17

Elmi-kütləvi işlər şöbəsi

Şöbə müdiri-Mirseyibli Sədi Aydın oğlu

tel:(012) 498 83 51

Mühasibatlıq

Baş mühasib-Ağayeva İnarə Səftər qızı

tel:(012) 598 43 94

<!–:en–>Azerbaijan Independence museum <!–:–><!–:AZ–>Azərbaycan İstiqlal Muzeyi<!–:–><!–:RU–>Музей Независимости Азербайджана<!–:–>

Search